Swedish English

Produkter online från Medinc

Vi erbjuder inte:

  • Med Läkemedel som står under läkemedelsverkets föreskrifter över narkotika (LVFS 1997:12).
  • Läkemedel som står under läkemedelsverkets föreskrifter över doping.
  • Läkemedel som inte ligger ute på hemsidan.

Kommer nya produkter in så läggs det ut direkt, tas något bort är det slut i lager eller så kan vi av annan anledning inte erbjuda det för stunden.

Vi har tyvärr inte någon möjlighet att erbjuda rådgivning kring hur våra produkter skall användas. För ingående information om dosering, biverkningar etc etc rekommenderar vi er att besöka www.fass.se där allt detta beskrivs noggrant.

Upplysning av biverkningar samt kontroller av eventuella kombinationer med andra läkemedel åligger köparen.

Nyheter och Erbjudanden

Clenbuturol (Clenoxin), 40mcg, 50 tabs 499 sek
Mounjaro (Tirzepatide), 5mg, 1 vial 800 sek
Ozempic (Semaglutid), 3mg, 1 vial 900 sek
Prozac, 20mg, 60 tabs 460 sek
Melanotan Nässpray, 10mg, 10mg Nässpray 540 sek
Vidalista CT (Tadalafil), 20 mg, 10 tabs 390 sek
Cenforce-200 (Sildenafil), 200mg, 10 tabs 450 sek
Cialis (Tadalafil), 20mg, 20 tabs 670 sek
Creeper